AutoresNovidadesColecciónsDistribuidoresNoticias 

AUTORESMiguel Torga

Miguel Torga (pseudónimo literario de Adolfo Correia da Rocha; Sao Martinho de Anta, Tras-os-Montes, 1907-Coimbra, 1995) é un dos escritores universais da literatura portuguesa do século XX. Cultiva, con moi alta fortuna, todos os grandes xéneros: o conto, a novela, o teatro, o ensaio, o diario e a poesía. E a todos lles imprime ese selo dunha poderosa personalidade que sempre xunta literatura e vida. A súa obra poética iníciase con Ansiedade (1928) e comprende títulos tan significativos na súa traxectoria como O outro Livro de Job (1936), Odes (1946), Cântico do Homem (1950), Orfeu Rebelde (1958), Câmara Ardente (1962) ou Poemas Ibéricos (1965), entre outros; ademais de atoparse diseminada en cada un dos dezaseis tomos do seu Diario (1941-1993). Trátase dunha poesía na que o autor -a partir de claves existenciais que lle dan a súa peculiar personalidade e coherencia- elabora un verdadeiro "cántico do home", nunca desligado da vida, que é a que outorga verdade á beleza da súa palabra.
 

 

Autores

EDICIONES LINTEO I Primavera, 4 - 32005 Ourense - España I TEL 988 247 864 - FAX 988 247 163 I E-MAIL: linteo@edicioneslinteo.com