AutoresNovidadesColecciónsDistribuidoresNoticias 

AUTORESWilfred Owen

Wilfred Owen (1893-1918) é un referente literario no mundo anglosaxón. A súa obra posúe unha evolución literaria e vital que a fan moi fermosa: dende uns primeiros poemas de xuventude, nos que o eloxio da propia Poesía, o amor, a paisaxe e unha lealtade literaria a Keats son os exes principais, ata chegar aos poemas de guerra que pasan, como en tantos autores do momento, por unha pasión patriótica, ata o desencanto máis descarnado e desalmado provocado polo conflito irracional da Primeira Guerra Mundial.

 

 

Autores

EDICIONES LINTEO I Primavera, 4 - 32005 Ourense - España I TEL 988 247 864 - FAX 988 247 163 I E-MAIL: linteo@edicioneslinteo.com