AutoresNovidadesColecciónsDistribuidoresNoticias 

AUTORESMario Luzi

Mario Luzi
(Sesto Fiorentino, 20 de outubro de 1914 – Florencia, 28 de febreiro de 2005) foi un poeta italiano, un dos máis prestixiosos do século XX. Foi o derradeiro gran representante do Hermetismo. Na súa obra que une poesía e pensamento, continuamente aparecen interrogacións e elipse, que reflicten as incertezas do escritor ante a realidade e as súas metamorfoses. Cando cumpriu noventa anos foi nomeado senador vitalicio polo presidente da República, Carlo Azeglio Ciampi.  

 

 

 

Autores

EDICIONES LINTEO I Primavera, 4 - 32005 Ourense - España I TEL 988 247 864 - FAX 988 247 163 I E-MAIL: linteo@edicioneslinteo.com