AutoresNovidadesColecciónsDistribuidoresNoticias 

AUTORESJ. W. von Goethe

J. W. von Goethe
(1749-1832) poeta, novelista, dramaturgo e científico alemán, contribuínte fundamental do Romanticismo movemento ao que influíu profundamente. A súa obra, que abrangue xéneros como a novela, a poesía lírica, o drama e incluso polémicos tratados científicos, deixou unha fonda pegada en importantes escritores, compositores, pensadores e artistas posteriores. É considerado un dos poetas máis grandes non só da literatura alemá, senón da historia da literatura universal.

 

 

Autores

EDICIONES LINTEO I Primavera, 4 - 32005 Ourense - España I TEL 988 247 864 - FAX 988 247 163 I E-MAIL: linteo@edicioneslinteo.com